Liên hệ

TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI

Địa chỉ: Tổ 23, thị trấn  Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Bà Ngô Thị Ngọc – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0263.841239  – Email: mghoamidt@gmail.com